Journal of Combat Sports and Martial Arts
pISSN 2081-5735    eISSN 2084-4301
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Editorial Staff
 

dr Wiesław Błach – Editor-in-Chief (e-mail: wieslaw.judo@wp.pl )
dr Dariusz Boguszewski – Deputy Editor-in-Chief (e-mail:
dariusz.boguszewski@wum.edu.pl )
dr Renata Szyguła - Editorial Secretary
mgr Paweł Pakosz - Internet Editor
dr Zbigniew Obmiński – Topic Editor

prof. Zbigniew Borysiuk
– Topic Editor
dr Waldemar Sikorski
– Topic Editor
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski – Topic Editor
prof. dr hab. Stanisałw Sterkowicz – Topic Editor
dr Tomasz Boguszewski – Statistic Editor
Kipkemoi Terer – Language Editor
mgr Jolanta Wilkans – Language Editor
Wojciech Sikorzak – Technical Editor
mgr Michał Tomaszewski – Coordinator for Cooperation in Poland
(e-mail:
m.tomaszewski@medsport.pl )
dr Waldemar Sikorski – Coordinator for International Cooperation
(e-mail:
waldemarsikorski@op.pl )
mgr Agnieszka Uroda – Advertising Manager
mgr Beata Popielarz-Miziołek – Subscriptions Manager
Małgorzata Bogdan – Editorial Office


EDITORIAL OFFICE / PUBLISHER

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa (miejsce wykonywania działalności
– Al. St. Zjednoczonych 72 lok.176, wejście E, 04-036 Warszawa),
Tel.: (22) 405 42 72, tel./fax (22) 834-67-72
e-mail: nauka@medsport.pl, sekretariat@medsport.pl
Współpraca wydawnicza: Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.
www.fundacja-arsmedica.pl

www.combatsports.edu.pl 


Copyright © Journal of Combat Sports and Martial Arts  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.