W naszej firmie produkujemy obwody drukowane dla wielu urządzeń elektronicznych, które cechuje różny poziom złożoności. Zajmujemy się tymi najprost...

microbotic.tech