Koryta odpływowe / EKOPIL sp. z o.o.Rozłożenie koryt odpływowych przeznaczony jest do odprowadzania ścieków oczyszczonych z osadników radialnych. Koryta odpływowe mogą być wykonane w formie segmentów prostych lub radialnych . W przypadku koryt żelbetowych oferta przewiduje dostawę przelewów pilastych wraz z deflektorem części pływających. Konkretne segmenty koryt łączy się między sobą za pomocą elementów śrubowych, nakładek i uszczelek. Jako całość tworzą pierścień koryt o odpowiednim promieniu. Koryto zbiorcze stanowi element ostateczny układu odpływowego. Koryto zbiorcze mocowane jest do wsporników, a w miejscu przejścia przez ścianę dopasowane jest do stalowego okucia otworu odpływowego osadnika.

Koryta odpływowe

EKOPIL sp. z o.o.
Kamienna 3
64-920 Piła
wielkopolskie
Tel.: +48673517176
NIP: 7642666626