Oferta prowadzenia ksiąg - Kancelaria JK - księgi rachunkoweOfertę prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewnia Kancelaria JK. Nasze biuro rachunkowe w ramach prowadzenia ksiąg obejmuje: opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto ta usługa obejmuje sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług czy zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem rachunkowym oraz sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat. Zapraszamy prowadzimy dokumentację i rozliczenia ZUS.

http://www.kancelariajk.com.pl/prowadzenie-ksiag-rachunkowych/

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jolanta Kondras
Stefana Jaracza 47 / 5
90-259 Łódź
łódzkie
Tel.: 698640144
NIP: 7282299403